Wat is HP standaard?

Terug naar de klantenservice
HP standaard printers zijn printers zonder de voordelen van HP+. HP standaard printers zijn echter uitsluitend bedoeld voor gebruik met cartridges die beschikken over een nieuwe of hergebruikte HP chip of elektronica en deze zetten dynamische beveiligingsmaatregelen in om gebruik van cartridges die een niet-HP chip of elektronica gebruiken te blokkeren. Regelmatige firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren eerder werkende cartridges. Een hergebruikte HP chip of elektronica maakt het gebruik van hergebruikte, hergefabriceerde en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.