Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Terug naar de klantenservice
We slaan jouw gegevens op in verschillende en goed beveiligde databases. Hiervoor hanteren wij altijd zeer strenge beveiligingsmaatregelen. Om jouw en onze data goed te kunnen beveiligen, worden deze bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie en met voorkeur zelf in Nederland.